Menselijk potentieel laten openbloeien en optimaal benutten, vormt een grote uitdaging in het hedendaagse onderwijs.

Wie inziet dat de combinatie van zelfbewustzijn, autonome motivatie en verbondenheid hiervoor de perfecte formule is, staat sterk.

 

De dynamiek die ontstaat tussen bewust gemotiveerde leerlingen en hun leerkrachten is de drijvende kracht achter leergrage klassen en een bloeiende school.

Verbondenheid bevorderen door de motivatie-identiteit van leerlingen te erkennen en hen autonomie geven om deze “WHY-dentity” te ontwikkelen, vormen de sleutel. 

De druk van allerlei (veronderstelde) verwachtingen kan erg verstikkend werken.  Ook een wijziging in de normale gang van zaken door tegenslag of onvoorziene gebeurtenissen, kan grote impact hebben.

Een evenwichtige mix van zelfbewustzijn, autonomie en verbondenheid kan echter wonderen doen, zowel qua ontwikkelingskansen als qua weerbaarheid.

Ontdek onze andere domeinen: WORK | SPORT | LEARN

Geert Verreth |+32 478 33 13 47 | gv@y-dentity.be
Gunter Marissen | +32 496 25 82 10 | gm@y-dentity.be

©Y-DENTITY • POWERED BY APPELBLAUWZEEGROEN