EEN GREEP UIT ONS AANBOD

Scholen verschillen en hebben niet allemaal dezelfde missie of hetzelfde “DNA”.  Zelfs locatie en accommodatie kunnen een bepalende factor zijn.  Bovendien heeft niet iedereen dezelfde verwachtingen of doelen.

Hét unieke, ideale traject voor een school bestaat dus niet.  Na een “intake” gesprek kunnen we zeker een traject op maat opstellen, dat inspeelt op de eigenheid van jouw school en de behoeften van leerkrachten en leerlingen.

Een greep uit ons standaard basisaanbod geeft al een idee van het soort ondersteuning dat we kunnen bieden:

Laagdrempelig leerlingen-traject 

gratis op deze website onder “Jouw Quotes

Leerlingen kiezen hierbij 4 quotes, waarvan ze voelen dat ze hun voorkeuren uitdrukken en die ze kunnen delen met hun omgeving.

Ouderavond

2 uur aan 250 € *

Personeelsvergadering

2 uur aan 250 € *

Thema-momenten op klasdag, sportdag, kennismaking dag, project dag…

3 uur aan 300 € *

Pedagogische studiedag

halve dag (4u) aan 400 € *

Klas-begeleidingstraject

(over een heel schooljaar)

 

Ondersteund door onze webapp, omvat het basistraject:

  • een login voor alle deelnemers
  • 1 x 2 uur begeleiding voor de leerkrachten 

Kostprijs voor dit basistraject is 10 € per leerling,

met een minimum van 250 € *

 

School-begeleidingstraject

(over een heel schooljaar)

(eventueel beperkt tot een bepaalde groepen)

Ondersteund door onze webapp, omvat het basistraject:

  • een login voor alle deelnemers
  • 3 x 2 uur begeleiding voor de leerkrachten 

Kostprijs voor dit basistraject is 10 € per leerling,

met een minimum van 750 € *

Deze trajecten kunnen uiteraard uitgebreid worden met een Ouderavond, een Personeelsvergadering of een Thema-moment volgens het hierboven vermeld tarief.

 

(*) Prijzen exclusief BTW, volgens afspraak eventueel te verhogen met verplaatsingsonkosten indien de prestatie plaatsvindt buiten een straal van 50 km van Antwerpen.

Ontdek onze andere domeinen: WORK | SPORT | LEARN

Geert Verreth |+32 478 33 13 47 | gv@y-dentity.be
Gunter Marissen | +32 496 25 82 10 | gm@y-dentity.be

©Y-DENTITY • POWERED BY APPELBLAUWZEEGROEN